MIM Maestro

Oprogramowanie dla radioterapii

Konturowanie, automatyczne konturowanie, radioterapia adaptacyjna, fuzja deformacyjna obrazów, obrysów, dawek, automatyczne generowanie ITV na podstawie 4D CT, automatyczne generowanie raportów IGRT

Delta4 Discover

Innowacyjna matryca detektorów transmisyjnych

Pomiar w trakcie leczenia bez dodatkowego nakładu pracy

Delta4 Phantom+

Rzetelny pomiar dawki w obszarze izocentrum

Fantom bezprzewodowy. Najdokładniejsza metoda weryfikacji planów IMRT, VMAT oraz tomoterapii.