Partnerzy


 

 

MIM Software 

MIM Software dostarcza inteligentnych i wydajnych rozwiązań w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w obszarach radioterapii, radiologii, medycyny nuklearnej, neuroobrazowania i diagnostyki kardiologicznej.

 

 

Scandidos

Scandidos dostarcza innowacyjnych rozwiązań w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego dla radioterapii zarówno w procedurach pomiarów przed leczeniem jak i w trakcie leczenia (in vivo).